Alper, bu bir eşik aslında. Kitap okurken veya çalışırken konsantrasyon sıkıntısı çekiyorsan çeşitli yöntemler var. Örneğin, kitap okuma için farklı yöntemler olsa da genelde kullanılan yöntem anlamadan okuma olayı Türkçe’de adı ne bu yöntemin bilmiyorum. Şöyle, bir kitapla başlıyorsun ve anlamasan da 60 sayfa kadar hiç ara vermeden okuyorsun. Okurken dikkatin başka şeylere yöneldiğinde kendine “kitaba dön, daha sonra düşünürsün” diyorsun. Haftada 5 gün uyguladığında dördüncü hafta sonunda bu sorunu yeniyorsun. Tabi kişiden kişiye değişen konsantrasyon sıkıntıları var bu genel bir yöntem.

Ex-yazılımcı. Bir şeyler üretip dünyaya satarım, fotoğraf çeker onları da satarım. Bir şeyler okur, bir şeyler yazarım. Dünyanın en mutlu insanı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store