Merhaba,

Çok geç gördüm bu yorumu özür dilerim. Uykunuzu kısaltmaya çalışmayın. Genetik yatkınlığınız ne ise, bir hastalığınız yoksa optimum uyku saatinizi vücudunuz ayarlıyor zaten. Bu konuda yaptığım herhangi bir uygulama yok. Belki uyku verimliliğinizi artırmanız lazım. Uyuduğunuz odada TV olmaması, cep telefonunun uçak modunda yataktan 2m kadar uzakta olması, uyumadan 1–2 saat önce bilgisayar ve telefonla ilişkinin kesilmesi gibi şeyler var bunlara dikkat ederseniz belki işe yarayabilir.

Ex-yazılımcı. Bir şeyler üretip dünyaya satarım, fotoğraf çeker onları da satarım. Bir şeyler okur, bir şeyler yazarım. Dünyanın en mutlu insanı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store