Merhabalar teşekkürler. Toplam 18 hafta sürdü 4,5 ay kadar. Daha da gidecek gibi görünüyor karın bölgemde kasları çok belirgin görmek istiyorum çünkü :)

Ex-yazılımcı. Bir şeyler üretip dünyaya satarım, fotoğraf çeker onları da satarım. Bir şeyler okur, bir şeyler yazarım. Dünyanın en mutlu insanı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store