Yaşar selamlar, çok güzel bir yorum teşekkürler. Powerlifter bekliyordum işin aslı. :) Bu tatlı çekişme salonda da var. Çok teşekkürler yorumun için. Destek için multivitamin ve mineral alıyorum Solgar’ın malum antrenmanda çok su kaybı oluyor. Omega-3'ten yana da sıkıntım yok düzenli alıyorum mutlaka ama melatonin denemedim hiç. Onu denemek isterim ilk fırsatta. Tekrar teşekkürler.

Ex-yazılımcı. Bir şeyler üretip dünyaya satarım, fotoğraf çeker onları da satarım. Bir şeyler okur, bir şeyler yazarım. Dünyanın en mutlu insanı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store